Manskören Harmoni - En fyrstämmig manskör i Lidköping

Manskören Harmoni i Lidköping är en fyrstämmig manskör, som år 2016 firade sitt 80-års jubileum. Våra stämmor är uppifrån och ner: 1.e tenor, 2:e tenor, 1:e bas och 2:e bas. Kören leds från och med höstterminen 2019 av den mycket meriterade Lars Hernqvist från Göteborg

Vår repertoar har mycket vida gränser. Vi sjunger verk ur den gamla manskörsrepertoaren, men också visor, gospel, shanties, jazz, skämtsamma sånger m.m.

Varför skall man sjunga i en manskör??? Jo!!! Man utvecklar en förmåga i trivsamt sällskap! Man lever längre om man sjunger i kör! Och man blir en gladare och mer harmonisk människa. En övningskväll med Manskören Harmoni gör oss till bättre karlar helt enkelt. Fråga våra fruar om du inte tror oss!

(Bilden nedan Ulf Fabiansson)

 

 

Kommande Verksamhet

TILLS VIDARE ÄR ÖVNINGARNA INSTÄLLDA PÅ GRUND AV DEN PÅGÅENDE CORONAPANDEMIN!  VI HOPPAS KUNNA DRA IGÅNG IGEN MÅNDAG 24 AUGUSTI. KÖRENS MEDLEMMAR FÅR BESKED VIA E-POST

Två verksamheter utöver traditionella julkonserter planeras till hösten. Dels skall vi försöka göra en konsert med "Ros-temat" i oktober och dels kommer vi att delta vid någon Villamatch i november