Manskören Harmoni - En fyrstämmig manskör i Lidköping

Manskören Harmoni i Lidköping är en fyrstämmig manskör, som år 2016 firade sitt 80-års jubileum. Våra stämmor är uppifrån och ner: 1.e tenor, 2:e tenor, 1:e bas och 2:e bas. Kören leds nu av Sabina Leding.

Vår repertoar har mycket vida gränser. Vi sjunger verk ur den gamla manskörsrepertoaren, men också visor, gospel, shanties, jazz, skämtsamma sånger m.m.

Vi vill nu rekrytera nya medlemmar och även sänka medelåldern i kören. Är du man och gillar att sjunga? Tveka inte att ta kontakt med oss! Välkommen till Kylanderskolan måndagar kl 19. Vill du testa utan krav, så kom ner på en övning. Du kommer att bli väl emottagen och få en chans att prova in lämplig stämma.

(Bilden nedan Ulf Fabiansson)

 

Kommande Verksamhet

Vi övar varje måndag kl 19 i Musikskolan

Måndag 17 december: Repetition i kyrkan. Samling 18.45

Fredag 21 december: Gen.-rep i kyrkan. Samling 17.45

Lördag 22 december kl 15.30 och 18.00: Julkonsert i Nikolaikyrkan med Marco Stella och klass ES16C från De la Gardiegymnasiets estetiska program